English
| تماس نرم افزار با اورژانس!

اپلیکیشنی که حمله قلبی را ردیابی می کند


نویسنده:
اپلیکیشنی برای دستگاه های اندروید ساخته شده است که از کاربر می خواهد سه فعالیت را انجام دهد و براساس آن تشخیص می دهد فرد دچار حمله قلبی شده و با اورژانس تماس می گیرد.
بهمن ۰۳