اندونزی در صدد راه‌اندازی سازمان ملی رمزنگاری و سایبری


نویسنده:
دولت اندونزی در حال برنامه‌ریزی برای تقویت امنیت سایبری در سرتاسر کشور است.
اندونزی در صدد راه‌اندازی سازمان ملی رمزنگاری و سایبری