افشای جاسوسی سیا (CIA) از نمایندگان کنگره ایالت متحده


نویسنده:
سناتور دیان فینستین که از سال 2009 عضو کمیته اطلاعاتی سنا است، در طی سخنرانی علنی در جلسه کنگره به شدت از فعالیت جاسوسی سیا علیه سناتورهای کنگره انتقاد کرد و این سازمان را به جاسوسی از شبکه کامپیوترهای این کمیته متهم کرد.
مهر ۲۵