English

ارز دیجیتالی تلگرام با نام گرام در آبان ماه رونمایی می‌شود


ارز دیجیتالی تلگرام با نام گرام در 31 اکتبر 2019 رونمایی خواهد شد. تلگرام برای ورود به بازار ارزهای دیجیتالی سعی دارد طی 2 ماه آینده ارز دیجیتالی اختصاصی خود را عرضه کند.
مهر ۰۱