آبان ۱۱
دبیر خبر | ۹ دی ۱۳۹۷

آیا جهان بدون آمریکا ناامن می شود؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان، بیانیه ترامپ درمورد پایان فعالیت آمریکا در نقش پلیس جهان، می تواند جهان را با چالش های امنیتی متعدد مواجه کند.

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، طی بیانیه اعلام کرده است که این کشور دیگر نمی خواهد پلیس جهان باشد و امنیت آن را تامین کند. این بیانیه، بسیار حائز اهمیت است و سبب نگرانی بسیاری از متخصصان و بازیگران سیاسی شده است.

ایالات متحده از جنگ جهانی دوم، قدرت غالب و هژمونیک جهان بوده است. این کشور در طول تاریخ خود، به جز مقطع اجرا و پایبندی این کشور به دکترین انزواگرایانه مونروئه، همواره در پی تعامل با دیگر دولت ها و حضور فعال در مسائل جهان بوده است.

با وجود این که چرخش از میراث مونروئه در جنگ جهانی اول و ورود آمریکا به نبرد بزرگ، در ابتدا اشتباهی راهبردی از سوی دولت این کشور انگاشته می شد، اما، حال پس از گذشت حدود 100 سال از این تغییر بزرگ در سیاست خارجی ایالات متحده، می توان این تحول را تا حدود زیادی موفق ارزیابی کرد. 

سیاست چند جانبه گرایی آمریکا در فضای بین الملل کنونی، برای این کشور، مزایایی چون سلطه بر اقصی نقاط دنیا، حق وتو در غالب سازمان های بین المللی و قدرت نظامی برتر جهانی را برای واشنگتن به ارمغان آورده است.

حال، به نظر می رسد که ترامپ عزم خود را برای بازگرداندن آمریکا به دوران انزوا جزم کرده است. اما این اظهارات، بدین معنا نیست که آمریکا حضور ارتش خود را در نقاط مختلف دنیا پایان خواهد داد؛ بلکه نوعی بازنگری در صرف هزینه های نظامی برای کنترل بهتر مرزها و تامین امنیت سایبری، محسوب می شود.

با اعمال این تغییر در رویکرد ایالات متحده، کشورهایی چون اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن، باید هزینه بیشتری برای تامین امنیت خود بهاین کشور بپردازند. اکثر اقتصاددانان شاخصی جهان، معتقدند که این تغییر رویکرد، منافع اقتصادی سرشاری برای کاخ سفید، در پی دارد.
 

نظرات