English

twitter

تعداد مطالب مرتبط : 32

— نویسنده مرتضی خاک پور

رؤسای سیاست عمومی مایکروسافت، گوگل و توییتر، نظرات خود را در مورد قانون حفظ حریم خصوصی داده‌های فدرال، بیان کردند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

جک دورسی، در یک مصاحبه پذیرفت که فعالیت در توییتر ممكن است برای افراد، خطرناک باشد.

— نویسنده محسن ابراهیمی

بنابر گزارش رسمی توییتر به نظر می‌رسد که تقلیل کاربران این شبکه‌ی اجتماعی، برای سومین فصل پیاپی ادامه دارد. به همین دلیل، این شرکت، قصد ندارد که به صورت عمومی، میزان کاهش یادشده را اعلام کند.

— نویسنده امیرحسین شمس

برخی پژوهشگران می‌توانند پست‌هایی را که قرار است منتشر کنید، حدس بزنند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

روسیه از فیسبوک و توییتر درخواست کرد تا سرورهایشان را به داخل این کشور انتقال دهند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

محققان عربستانی نوعی هوش مصنوعی را برای مقابله با قلدری و آزارهای سایبری در بستر توییتر توسعه داده‌اند.

اردیبهشت ۰۲