آبان ۱۱

MTS

مطالب بیشتر درباره MTS

صدور اولین مجوز ارائه خدمات 5G در روسیه 
مهرداد دهقان ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۲

صدور اولین مجوز ارائه خدمات 5G در روسیه 

شرکت اپراتور تلفن همراه روسیه اولین مجوز ارائه خدمات نسل پنجم شبکه تلفن همراه را در این کشور دریافت کرد.