دی ۳۰

مطالب بیشتر درباره Chipmaker

اتهام بزرگ آمریکا به شرکت تراشه ساز چینی
دانیال مشتاق ۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۸

اتهام بزرگ آمریکا به شرکت تراشه ساز چینی

وزارت بازرگانی آمریکا طبق عادت زشت همیشگی خود، بزرگ ترین شرکت تراشه سازی چین را متهم به ارتباطات نظامی با ارتش کرد.