English

فیلترینگ

تعداد مطالب مرتبط : 68

— نویسنده امیرحسین شمس

وب سایت‌های منتشرکننده ویدیوی کرایست چرچ در نیوزیلند فیلتر می‌شوند.

— نویسنده رضا هواشناس

در این مجموعه نوشتار کوتاه، به بررسی قوانین و مصادیق محدودیت‌های اعمال شده، برای استفاده از اینترنت، در کشورهای مختلف جهان پرداختیم.

— نویسنده رضا هواشناس

در این مجموعه نوشتار کوتاه، به بررسی قوانین و مصادیق محدودیت‌های اعمال شده، برای استفاده از اینترنت، در کشورهای مختلف جهان می‌پردازیم.

— نویسنده امیرحسین شمس

خبر مربوط به فیلترینگ اینستاگرام، ازسوی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تکذیب شد.

— نویسنده رضا هواشناس

در این مجموعه نوشتار کوتاه، به بررسی قوانین و مصادیق محدودیت‌های اعمال شده، برای استفاده از اینترنت، در کشورهای گوناگون جهان می‌پردازیم.

— نویسنده محسن ابراهیمی

همه کشورهای جهان، برای مهار آسیب‌های اینترنت، برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار خود دارند.

فروردین ۰۴