بهمن ۰۲

مطالب بیشتر درباره دوربین تلفن همراه

جاسوسی فیسبوک از کاربران اینستاگرام
دانیال مشتاق ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۳

جاسوسی فیسبوک از کاربران اینستاگرام

شرکت فیسبوک‌ یک بار دیگر به عادت همیشگی خود بازگشت و متهم به جاسوسی از کاربران اینستاگرام شد.