آذر ۰۸

مطالب بیشتر درباره دارک اورلورد

حکم سنگین دادگاه علیه یکی از اعضای گروه هکری Dark Overlord
مهرداد دهقان ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۳

حکم سنگین دادگاه علیه یکی از اعضای گروه هکری Dark Overlord

مقامات آمریکا حکم سنگینی علیه یکی از اعضای گروه هکری «Dark Overlord» صادر کردند.