English

توقف فعالیت تلگرام طلایی

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده محسن ابراهیمی

بنابر شنیده‌ها، آخر خردادماه هاتگرام و تلگرام طلایی فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.

مهر ۲۳