تیر ۲۴
دبیر خبر | ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

حذف قابلیت آزاردهنده واتساپ

واتساپ یکی از قابلیت‌های آزاردهنده مربوط به تشکیل گروه‌های مختلف در این برنامه را حذف کرد تا دیگر هرکسی نتواند افراد مختلف را بدون اجازه به گروه مدنظر خود اضافه کند.

به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ تا پیش‌ازاین هرکسی که شماره تلفن همراه فرد دیگری را در اختیار داشت، می‌توانست بدون کسب اجازه، وی را به عضویت هر گروهی در آورد. به‌بیان‌دیگر هیچ سازوکاری برای کسب موافقت افراد در نظر گرفته نشده بود و این مسئله موجب نقض گسترده حریم شخصی افراد می‌شد.

واتساپ اعلام کرده این وضعیت را تغییر خواهد داد تا مشخص شود چه افرادی می‌توانند بدون کسب اجازه سایرین را به عضویت گروهی درآورند و چه کسانی باید بابت این کار از اشخاص اجازه بگیرند. ازاین‌پس سه بسته‌بندی در این زمینه اعمال می‌شود و کاربران واتساپ می‌توانند سه گزینه هیچ‌کس، افراد موجود در فهرست تماس و همگان را انتخاب کنند.

در صورت اعمال محدودیت تنها ارسال لینک دعوت به عضویت ممکن است و این لینک در صورت عدم استفاده بعد از ۷۲ ساعت از کار می‌افتد. تنظیمات مربوطه از طریق مسیر تنظیمات، حساب شخصی، حریم شخصی و گروه‌ها در دسترس است. قرار است این خدمات ظرف چند هفته آینده در دسترس همه کاربران واتساپ قرار بگیرد.

نظرات