English

ایجاد گروه های منطقه ای در تلگرام


نویسنده:
پیام‌رسان تلگرام در جدیدترین بروزرسانی خود امکان ایجاد گروه‌ها را بر پایه‌ی منطقه ایجاد کرده است.
آبان ۲۳