آذر ۰۸

مطالب بیشتر درباره سامانه رده بندی اجتماعی

تقویت سامانه رده بندی اجتماعی چین
۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱

تقویت سامانه رده بندی اجتماعی چین

چین با اضافه کردن یک دوربین مجهز به هوش مصنوعی در سامانه رده‌بندی اجتماعی خود، نظارت روی مردم این کشور را افزایش داد.

راه اندازی سامانه رده بندی اجتماعی در آمریکا
۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱

راه اندازی سامانه رده بندی اجتماعی در آمریکا

در کشور آمریکا نیز به مانند چین، یک سامانه رده‌بندی اجتماعی وجود دارد؛ اما به جای دولت شرکت‌های حوزه فناوری آن را ایجاد و کنترل می‌کنند.