تیر ۲۴

مطالب بیشتر درباره مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به دستگاههای دولتی، ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاههای دولتی را اعلام کرد.