آبان ۱۱

مطالب بیشتر درباره پادفند سایبری

پدافند غیر عامل و رفع سایه تهدیدات سایبری
حسین استهدادی ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱

پدافند غیر عامل و رفع سایه تهدیدات سایبری

چارچوب پدافند غیرعامل در حوزه سایبری می‌تواند در جهت رفع تهدیدات سایبری مفید واقع شود.