وزارت امنیت داخلی

تعداد مطالب مرتبط : 15

— نویسنده رضا هواشناس

معاون امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، در اجلاس سایبرکان، از تغییر نام و ماموریت اداره حفاظت و برنامه ملی، خبر داد.

— نویسنده رضا هواشناس

وزیر دفاع ایالات متحده، تهیه یک گزارش کامل از وضعیت کلی کشور در حوزه سایبری را مستلزم کار گروهی نهاد های مسئول دانست.

— نویسنده امیرحسین شمس

یکی از مسئولان وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر از برقراری امنیت در انتخابات آتی ایالات‌ متحده داده است.

— نویسنده رضا هواشناس

وزیر امنیت داخلی آمریکا طی یک نشست خبری به اظهار نظر در مورد نقش بخش خصوصی در مورد تامین امنیت سایبری کشور، پرداخت.

— نویسنده رضا هواشناس

تقویت امنیت سایبری زیرساخت‌های آمریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور، در دستور کار قرار گرفته است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

وزارت امنیت داخلی آمریکا به منظور دفاع از بخش مالی این کشور روی استارتاپ های امنیت سایبری سرمایه گذاری می کند.

آبان ۲۷