بهمن ۰۹

مطالب بیشتر درباره هواپیمای اوکراینی

افسر ارشد اطلاعات ترکیه: حمله جنگالی امریکا مسبب سقوط هواپیمای اوکراینی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۸

افسر ارشد اطلاعات ترکیه: حمله جنگالی امریکا مسبب سقوط هواپیمای اوکراینی

یکی از افسران ارشد اطلاعاتی ترکیه، با قاطعیت خطای انسانی مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی را رد کرد.