آذر ۰۵

مطالب بیشتر درباره نمایشگاه صنعت بومی سایبری

گزارش سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴

گزارش سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری

.سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری، واقع در باغ موزه دفاع‌مقدس تهران برگزار شد