English

رونق تولید

تعداد مطالب مرتبط : 3

— نویسنده امیرحسین شمس

دکتر روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد فضای مجازی می‌تواند در بخش تولید و اشتغال تحرک ایجاد کرده و در رونق تولید ملی تأثیرگذار باشد.

— نویسنده محسن ابراهیمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که امسال خیلی باید دقت شود تا شعار محوری سال دچار شعارزدگی نشود گفت: «وقتی از رونق تولید صحبت می شود یعنی باید یکسری چالش های زیرساختی اساسی را در کشور برطرف کرد.»

خرداد ۳۰