English

روبات

تعداد مطالب مرتبط : 160

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران آمریکایی در حال توسعه روبات‌های کوچکی هستند که هنگام قرار گرفتن در کنار یکدیگر، به نمونه‌ای بزرگ‌تر، دارای قابلیت‌های پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس به تازگی دیدگاه خود را نسبت به آرمان شهر و پاد آرمان شهرهای آینده مطرح کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

محققان نوع خاصی از روبات‌های نرم را ساخته‌اند که به سلول‌ها و شبکه عصبی مجهز بوده و با تحریک نور حرکت می‌کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

نیروی زمینی آمریکا در حال آزمایش نحوه به بارگیری روبات‌ها در میدان نبرد و شیوه همکاری آن‌ها با انسان است.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

دانشمندان MIT رشته رباتیکی ساخته اند که درون رگ های مغز حرکت می کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران ادعا می‌کنند موفق شدند نمونه‌های کوچکی از مغز انسان را به وجود آورده و به روبات‌ها پیوند بزنند. به نظر می‌رسد این اندام‌ها دارای خودآگاهی هستند

مهر ۲۳