English

رمزنگاری

تعداد مطالب مرتبط : 15

— نویسنده مرتضی خاک پور

قانون‌گذاری و تلاش کشورها در حوزه‌ رمزنگاری، در بعضی موارد، به تضعیف و از بین رفتن امنیت دیجیتال، منجر خواهد شد.

— نویسنده امیرحسین شمس

آمریکا، انگلیس و برخی دولت های دیگر به شرکت‌ های فناوری دستور دادند تا در سیستم ‌های رمزنگاری خود یک درب پشتی (backdoors) تعبیه کنند و آن را در اختیار مقامات دولتی بگذارند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

توییتر در حال کار بر روی اضافه کردن قابلیت جدیدی برای ارسال پیام های خصوصی رمزنگاری شده در این شبکه اجتماعی است.

اردیبهشت ۰۲