English

رمزنگاری

تعداد مطالب مرتبط : 16

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت‌های فناوری و متخصصان امنیتی، پیشنهاد ستاد ارتباطات انگلیس را در رابطه با تضعیف رمزنگاری محکوم کردند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

قانون‌گذاری و تلاش کشورها در حوزه‌ رمزنگاری، در بعضی موارد، به تضعیف و از بین رفتن امنیت دیجیتال، منجر خواهد شد.

— نویسنده امیرحسین شمس

آمریکا، انگلیس و برخی دولت های دیگر به شرکت‌ های فناوری دستور دادند تا در سیستم ‌های رمزنگاری خود یک درب پشتی (backdoors) تعبیه کنند و آن را در اختیار مقامات دولتی بگذارند.

خرداد ۲۶