آذر ۱۵

مطالب بیشتر درباره امینت سایبری

اهمیت امنیت سایبری در الکترونیکی شدن فعالیت های اداری
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

اهمیت امنیت سایبری در الکترونیکی شدن فعالیت های اداری

اکنون که فراگیر شدن ویروس کرونا سببی شد تا مسئولین به سمت الکترونیکی شدن فعالیت ها روی آورند باید پرسید که امنیت اطلاعات بر چه اساس و معیاری سنجیده می‌شود.