English

امریه

تعداد مطالب مرتبط : 1

— نویسنده آرش پایدار

ششمین مرحله جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات از روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه آغاز می‌شود.

آبان ۳۰