تیر ۲۶

مطالب بیشتر درباره امنیت کنتورهای برق

محقق ایرانی نرم افزار ضد هک کنتور برق طراحی کرد
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸

محقق ایرانی نرم افزار ضد هک کنتور برق طراحی کرد

کنتورهای برق هوشمند ابزاری مناسب برای کنترل میزان مصرف انرژی هستند که هک و دستکاری آنها روز به روز در حال افزایش است و از همین رو نرم افزاری ضدهک برای آنها عرضه شده است.