صفحه آرشیو

با مرور صفحات آرشیو اخبار سایبری گذشته را مشاهده کنید...

آرشیو مربوط به تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۶ تعداد: 2

پردازش موازی در رایانش کوانتومی
— نویسنده مرتضی خاک پور

محققان ژاپنی معماری جدیدی برای رایانه‌های کوانتومی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند بیش از یک‌میلیون کیوبیت را به‌صورت موازی پردازش بکند.

روبات تبدیل شونده
— نویسنده مرتضی خاک پور

دانشمندان ام‌آی‌تی نوعی روبات تبدیل شونده ساخته‌اند که می‌تواند به 5 شکل مختلف تبدیل‌شده و وظایف مختلفی را انجام بدهد.

بهمن ۰۲