صفحه آرشیو

با مرور صفحات آرشیو اخبار سایبری گذشته را مشاهده کنید...

آرشیو مربوط به تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ تعداد: 20

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

وای‌فای همراه اول
— نویسنده حسین میلادی

شرکت همراه اول، وای فای سراسری را در نقاط پرجمعیت، ارائه می‌کند.

ترابرد
— نویسنده حسین میلادی

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ با این طرح مشترکان موبایل می‌توانند با حفظ شماره موبایل اپراتور خود را تغییر دهند. برای این منظور دیتابیسی از اطلاعات مشترکان 3 اپراتور بین اپراتورها و حاکمیت به اشتراک گذاشته‌شده است.

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

بهمن ۰۲