صفحه آرشیو

با مرور صفحات آرشیو اخبار سایبری گذشته را مشاهده کنید...

آرشیو مربوط به تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ تعداد: 9

— نویسنده حسین میلادی

ترگمان
— نویسنده حسین میلادی

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ سامانه‌ی ترجمه‌ی ماشینی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به نام «ترگمان»، متن‌باز شد.

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

شهریور ۲۸