صفحه آرشیو

با مرور صفحات آرشیو اخبار سایبری گذشته را مشاهده کنید...

آرشیو مربوط به تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۴ تعداد: 8

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

جزئیات اجلاس امنیت سایبر تل‌آویو
— نویسنده حسین میلادی

جوزف کلفتر (Joseph Klafter)، رئیس دانشگاه تل‌آویو، در این اجلاس از سخنرانان بود. وی گفت: «ما

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

— نویسنده حسین میلادی

بهمن ۰۲