صفحه آرشیو

با مرور صفحات آرشیو اخبار سایبری گذشته را مشاهده کنید...

آرشیو مربوط به تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ تعداد: 2

عرضه سیستم تشخیص بدافزارهای سایبری توسط FBI
— نویسنده حسین میلادی

مدیراداره تحقیقات فدرال ایالت متحده آمریکا موسوم به FBI  اعلام کرد که در پایان سال جاری میلادی، ابزاری را با هدف اعلام هشدار به کاربران در مورد انتشار ویروس و بدافزارهای سایبری عرضه می‌کند.

— نویسنده حسین میلادی

شهریور ۲۸