یک باکتری؛ کوچک‌ترین ضبط کننده داده


نویسنده:
محققان دانشگاه کلمبیای آمریکا با مهندسی باکتری E.coli کاری کردند تا با گذر از بدن به ضبط داده بپردازد.
آذر ۲۲