English

هوش مصنوعی عجیب که مانند یک انسان صحبت می‌کند


طی کنفرانس جهانی اینترنت که در شهر ووژن چین در حال برگزاری بود، هوش مصنوعی عجیب و غریبی به نمایش گذاشته شد که بسیار شبیه یک انسان به زبان چینی و انگلیسی صحبت می‌کند.
اردیبهشت ۰۶