همبستگی کیوبیت ها، در تراشه سیلیکونی


نویسنده:
پژوهشگران استرالیایی، موفق به ایجاد تراشه ای سیلیکونی شده اند که 2 کیوبیت در آن، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
آذر ۲۲