اسفند ۰۵

مرتضی خاکپور

محقق و روزنامه نگار امنیت سایبری

مقالات

خاموشی شبکه جهانی ISS World

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدیریت تأسیسات جهان به تازگی مورد حمله سایبری قرار گرفته و خدمات آن از دسترس خارج شده است.