English

مبارزه با کامنت‌های توهین آمیز در اینستاگرام


شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور مقابله با نظرهای توهین آمیز، راه کارهای جدیدی ارائه داد.
مهر ۲۲