English

شرکت بزرگ صنایع شیمیایی آلمان، در معرض حملات شدید سایبری


نویسنده:
شرکت صنایع شیمیایی آلمانی بایر، اعلام کرد که حدود یک سال، قربانی حمله سایبری بزرگی بوده است.
خرداد ۲۷