English

شبیه سازی واقعی امنیت سایبری


نویسنده:
با هدف آموزش مبانی امنیت سایبری به نوجوانان به تازگی یک هکاتون برنامه نویسی در نیویورک برگزار شده است.
اردیبهشت ۰۶