| پاسخ به یک شایعه

رد خبر استعفای وزیر ارتباطات


نویسنده:
آذری جهرمی:« اعلام نظرات کارشناسی لزوما به معنای استعفا نیست.»
مهر ۲۵