English

سرمایه گذاری گسترده در استارتاپ های خودروی خودمختار اسرائیلی


در حال حاضر، بیش از 500 استارت آپ خودروهای بی راننده در اسرائیل فعالیت می کنند که به تازگی مورد توجه شرکت های بزرگ فناوری قرار گرفته اند.
آبان ۲۲