هوش مصنوعي

تعداد مطالب مرتبط : 129

— نویسنده محمدحسین مظفریان

معروف ترین وبگاه بارگذاری فیلم از فناوری هوش مصنوعی برای مدیریت تصاویر نامناسب استفاده می کند.

— نویسنده امیرحسین شمس

اتحادیه جهانی مخابرات شعار روز جهانی ارتباطات سال ۲۰۱۸ را « فعال کردن استفاده مثبت از هوش مصنوعی برای همه» اعلام کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

هوش مصنوعی، نقش بزرگی در تأمین، یا تهدید امنیت سایبری سال های آینده ایفا می کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت گوگل با ایجاد تغییراتی در ساختار مدیریتی خود سعی دارد رسیدگی به پروژه های هوش مصنوعی را یکپارچه کند.

— نویسنده محسن ابراهیمی

به گفته کارشناسان دولتی، هدف متخصصان چینی تنظیم استانداردهای جهانی برای فناوری هوش مصنوعی است.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

شبکه های عصبی جایگزین مناسبی برای آزمایش های پزشکی خواهند بود.

اردیبهشت ۰۷