فیس بوک

تعداد مطالب مرتبط : 44

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت فیسبوک به تازگی نرم افزاری را منتشر کرد که مراکز ارائه دهنده وای فای عمومی را به کاربران نشان می دهد.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

فیسبوک امتیاز شناسایی طبقه بندی اجتماعی افراد را دریافت کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت فیسبوک در حال اتخاد سیاست های جدیدی در حوزه ی اخبار است و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک خبرخوان خود را با محدودیت های بسیاری مواجه کند.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

جرج سورس از انحصار طلبی گوگل و فیسبوک پرده برداری کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت فیسبوک برای مقابله با اخبار جعلی طرحی را برای رده بندی آنها توسط کاربران ارائه کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

شرکت فیسبوک برای افزایش امنیت اینترنت به پژوهشگران امنیتی کمک هزینه ی مالی اهدا می کند.

اسفند ۲۷