English

روباتیک

تعداد مطالب مرتبط : 257

— نویسنده مرتضی خاک پور

لاکهید مارتین و بوئینگ در حال توسعه نوعی زیردریایی بی‌سرنشین هستند که به عنوان آشیانه مادر شناورهای خودمختار زیرآب عمل می‌کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران روبات‌های بسیار کوچکی تولید کرده‌اند که با کمک ارتعاش‌های به وجود آمده به واسطه انتشار امواج قابل کنترل هستند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

سازمان دارپا قصد دارد به منظور بهبود عملکرد گروه‌های انسان-ماشین، محیط محاسباتی تطبیق‌پذیر جدیدی را به وجود آورد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

نیروی دریایی آمریکا به تازگی پهپادی عمودپرواز را برای انجام عملیات شناسایی و نظارتی آزمایش کرده است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

سازمان دارپا بهبود قابلیت‌های عملیاتی در همکاری گروه‌های انسان و ماشین را آزمایش کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش فرانسه در مراسم روز ملی این کشور از تجهیزات و جنگ‌افزارهای جدید خود رونمایی کرد.

شهریور ۰۱