جنگ سایبری

تعداد مطالب مرتبط : 207

— نویسنده امیرحسین شمس

کارشناسان شرکت امنیت سایبری فایر آی اظهار کردند که کره شمالی خود را برای انجام عملیات گسترده سایبری آماده می کند.

— نویسنده امیرحسین شمس

در میان انبوه موضوعات، فضای سایبری جایگاه خاصی را در برنامه جاری به خود اختصاص داده است.

— نویسنده امیرحسین شمس

پس از حمله سایبری به المپیک زمستانی کره جنوبی و تأیید مقامات در این خبر پشته پرده هایی از این حمله سایبری، گزارش داده می شود.

— نویسنده امیرحسین شمس

کشف یک بدافزار اینترنتی به نام «استاکس نت» در ژوئن 2010، این واقعیت را نشان داد که جنگ‌های سایبری از دنیای داستانی خارج شده و پا به عالم واقعیت گذاشته است.

— نویسنده رضا محسنی

جنگ سایبری به عقیده برخی کارشناسان می تواند منجر به نبرد جهانی شود که عوامل متعدد در این میان دخیل هستند.

— نویسنده امیرحسین شمس

در ادامه گزارش مرکز ماهر درباره حملات سایبری به وب سایت ها و پورتال های خبری را به اطلاع می رساند.

اسفند ۰۴