جنگ سایبری

تعداد مطالب مرتبط : 227

— نویسنده امیرحسین شمس

در اکثر حملات سایبری انگشت اتهام سوی روسیه است و کارشناسان، این کشور را عامل اصلی حملات سایبری می دانند.

— نویسنده محسن ابراهیمی

به ادعای کسپرسکی، عملیات تازه‌ای به نام "عملیات پارلمان" مجالس و نهادهای نظامی و اطلاعاتی خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار داده است.

— نویسنده امیرحسین شمس

گروهی از جاسوسان سایبری با رویکرد فلج کردن انگلستان، زیر ساخت های این کشور را هدف قرار داده است.

— نویسنده محسن ابراهیمی

شرکت‌های امنیتی اسرائیلی و آمریکایی، مدعی هستند گروه هکری دراگون فلای روسیه، عامل حمله سایبری دیشب به سیسکو بوده است.

— نویسنده محسن ابراهیمی

برخی منابع خبری، با انتشار تصویری، نقاط احتمالی آسیب پذیر در برابر حمله سایبری شب گذشته به کشور را مشخص کرده اند.

— نویسنده محسن ابراهیمی

مرکز مدیریت رخدادهای رایانه ای کشور، در پی بروز حمله سایبری شب گذشته، گزارش اولیه این حمله را منتشر کرد.

اردیبهشت ۰۵