جنگ سایبری

تعداد مطالب مرتبط : 324

— نویسنده امیرحسین شمس

یکی از بزرگترین تهاجمات سایبری در ایتالیا رقم خورد. کارشناسان عوامل خارجی را مسبب این حمله می دانند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

موسسه های سایبری آمریکا: هکرهای وابسته به کاخ کرملین، ممکن است هویت کارکنان وزارت امور خارجه را جعل کرده باشند

— نویسنده مرتضی خاک پور

به نظر می رسد یک حمله با پشتیبانی دولتی، قصد نفوذ به نیروی هوایی هسته ای پاکستان را دارد

— نویسنده امیرحسین شمس

آستال (Austal) یک شرکت دفاعی شاخص استرالیایی است که هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

— نویسنده امیرحسین شمس

مجرمان سایبری حملات گسترده ای را علیه برخی اهداف مهم در هندوستان طراحی کرده اند.

— نویسنده ارسلان موثقی

هکرهای موسوم به «انانیموس» مسئولیت حمله DDoS و دیفیس گسترده سایت های دولتی کشور گابن را برعهده گرفته اند.

آبان ۳۰