English

بررسی تخصصی

تعداد مطالب مرتبط : 42

— نویسنده مهرداد دهقان

کارشناسان شرکت امنیتی «PositiveTechnologies» روش‌های مشترک گروه‌های هکری APT را در حملات سایبری شناسایی کردند.

— نویسنده آرش پایدار

بررسی های موسسه امنیتی کاسپراسکای نشان می دهد 84 درصد از والدین در سراسر جهان نگران امنیت کودکان خود در زمان استفاده از اینترنت هستند.

— نویسنده رضا هواشناس

وصله امنیتی منتشرشده برای آوریل امسال، ازسوی زیمنس، از وجود برخی آسیب پذیری‌های جدی در تجهیزات این شرکت حکایت دارد.

— نویسنده امیرحسین شمس

طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که در ران‌تایم سامانه‌های کوبرنتیز (Kubernetes) آسیب‌پذیری وجود دارد.

آبان ۳۰