English

بررسی تخصصی

تعداد مطالب مرتبط : 40

— نویسنده رضا هواشناس

وصله امنیتی منتشرشده برای آوریل امسال، ازسوی زیمنس، از وجود برخی آسیب پذیری‌های جدی در تجهیزات این شرکت حکایت دارد.

— نویسنده امیرحسین شمس

طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که در ران‌تایم سامانه‌های کوبرنتیز (Kubernetes) آسیب‌پذیری وجود دارد.

— نویسنده امیرحسین شمس

شرکت ترند میکرو حمله جدیدی از گروه هکری مادی‌ واتر (MuddyWater) را شناسایی کرده است که از اسکریپت‌های پاورشل به ‌منظور آلوده سازی استفاده می‌کند.

خرداد ۰۱