English

اینترنت اشیاء

تعداد مطالب مرتبط : 70

— نویسنده رضا هواشناس

امروزه برخی وسایل کار گذاشته شده در بدن انسان نیز به اینترنت متصل می‌شوند و محققان هندی برای جلوگیری از هک شدن آنها ابزاری ویژه ابداع کرده اند.

— نویسنده امیرحسین شمس

کارشناسان IoT در یونان موفق شدند تا از اینترنت اشیاء برای برطرف کردن معضل آلودگی هوا استفاده کنند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران تراشه‌هایی بسیار کوچکی ساخته‌اند که فاقد باتری بوده، انرژی موردنیاز خود از هوا تأمین می‌کنند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

دانشمندان سراسر دنیا سعی دارند جانوران و گیاهان را به موجوداتی سایبورگ تبدیل کرده، با اهداف نظامی و تجاری مختلفی از آن‌ها استفاده کنند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

یک استارت‌آپ آمریکایی قصد دارد با کمک کیوب‌ست، ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنت اشیا را در مناطق دور افتاده فراهم کند.

— نویسنده رضا هواشناس

اینترنت اشیای یک بار مصرف، مفهومی جدید و نوظهور است که اخیرا، بحث های بسیاری پیرامون آن، شکل گرفته است.

فروردین ۰۳