اینترنت اشیاء

تعداد مطالب مرتبط : 35

— نویسنده محسن ابراهیمی

مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران، دومین دوره آموزشی خود و اولین دوره سال 97 را برگزار خواهد کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

یک استارتاپ استرالیایی در حال ساخت نوعی اسباب بازی است تا به کودکان برنامه نویسی یاد بدهد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران در حال طراحی نوعی بستر اینترنت اشیا برای میدان های مبارزه هستند که امنیت ارتباطات را افزایش می دهد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

اینترنت اشیا می تواند با ایجاد تحول در مدارس، کیفیت آموزش را افزایش بدهد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران در حال طراحی نوعی بستر اینترنت اشیا برای میدان های مبارزه هستند که امنیت ارتباطات را افزایش می دهد.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

اینترپل، پلیس های جهان را به وسیله شبیه ساز دستگاه های اینترنت اشیا محک می زند.

اردیبهشت ۰۵