English

امنیت زیرساخت

تعداد مطالب مرتبط : 574

— نویسنده محمدحسین مظفریان

هکرها، آسیب‌پذیری‌های جدی در یک جت جنگنده نظامی آمریکایی را کشف کردند.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

کارشناسان امنیتی شرکت Dragos می‌گویند گروه جدیدی به نام Hexane شناسایی‌ کرده اند.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

کارشناسان آزمایشگاه کسپرسکی می‌گویند گروه هکری Cloud Atlas از بدافزار چندوجهی استفاده می‌کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

پژوهشگران بلک بری نسبت به وجود آسیب‌پذیری در استاندارد سامانه جهانی ارتباطات همراه هشدار دادند.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

کارشناسان معتقدند که تهدیدات امنیتی سیستم کنترل صنعتی روی تأسیسات نفت و گاز افزایش یافته‌اند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

کارشناسان یک آسیب‌پذیری حیاتی را شناسایی کرده‌اند که امکان حمله به زیرساخت‌های کنترل صنعتی را فراهم می‌آورد.

شهریور ۰۲