امنیت زیرساخت

تعداد مطالب مرتبط : 179

— نویسنده امیرحسین شمس

این مدل خودروها از یک پورت و اتصال وای فای مشترک استفاده می‌ کنند که برای کنترل خودکار بوده و به شدت در معرض نفوذ و آسیب هستند.

— نویسنده امیرحسین شمس

بات نت میرای که تجهیزات اینترنت اشیا را هدف قرار می دهد، این بار از طریق روش های جدید به این تجهیزات یورش برده است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

هیئت انتخابات شهر فرانکلین به منظور تقویت امنیت سامانه های انتخابات الکترونیک، ابزار جدیدی را به کار گرفتند.

— نویسنده امیرحسین شمس

مدیر اسبق واحد دفاع سایبری اسراییل اظهار کرد که خطوط ریلی اسراییل یک هدف خوب و بزرگ برای حملات سایبری است و کار دشواری به نظر نمی‌ رسد.

— نویسنده امیرحسین شمس

مقامات نوادا اعلام کردند، با توجه به افزایش تهدیدات سایبری قصد دارند تا به کودکان آموزش های سایبری بدهند.

— نویسنده امیرحسین شمس

نمودارها نشان دهنده این واقعیت هستند که اکثر سازمان ها و کسب و کارها موجود در بریتانیا، در سال گذشته حدالقل یک بار، طعم حمله سایبری را چشیده اند.

خرداد ۰۵