English

امنیت زیرساخت

تعداد مطالب مرتبط : 588

— نویسنده مهرداد دهقان

برخی خبرگزاری‌های رسمی روسیه از افشای میلیونی اطلاعات کاربران اپراتور تلفن همراه بیلاین خبر می‌دهند.

— نویسنده مهرداد دهقان

یکی از کارمندان اسبربانک روسیه به افشای اطلاعات کارت‌های اعتباری 200 مشتری بانک اعتراف کرد.

— نویسنده محمدحسین مظفریان

محققان یک شرکت امنیت سایبری از افزایش 300 درصدی حملات به دستگاه های IoT در سال 2019 خبر داد.

— نویسنده مهرداد دهقان

گزارش شرکت امنیتی Comparitech مبنی بر افشای اطلاعات 20 میلیون مالیات پرداز روس تکذیب شد.

— نویسنده مهرداد دهقان

برخی خبرگزاری‌های رسمی روسیه از افشای میلیونی داده‌های بزرگ‌ترین بانک روسیه خبر می‌دهند.

— نویسنده مهرداد دهقان

کارشناسان امنیتی درب پشتی مخرب مورداستفاده توسط گروه جرائم سایبری Stealth Falcon را شناسایی کردند.

مهر ۲۲