امنیت

تعداد مطالب مرتبط : 27

— نویسنده امیرحسین شمس

این مدل خودروها از یک پورت و اتصال وای فای مشترک استفاده می‌ کنند که برای کنترل خودکار بوده و به شدت در معرض نفوذ و آسیب هستند.

— نویسنده امیرحسین شمس

بات نت میرای که تجهیزات اینترنت اشیا را هدف قرار می دهد، این بار از طریق روش های جدید به این تجهیزات یورش برده است.

— نویسنده مرتضی خاک پور

هیئت انتخابات شهر فرانکلین به منظور تقویت امنیت سامانه های انتخابات الکترونیک، ابزار جدیدی را به کار گرفتند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

در تلاش برای مبارزه با حملات سایبری، بانک ها رویکرد های نظامی را برای امنیت آنلاینشان در پیش می گیرند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

با وجود گسترش نرم افزارهای منبع باز اهمیت زیادی به امنیت آنها داده نمی شود.

— نویسنده امیرحسین شمس

مدیر اسبق واحد دفاع سایبری اسراییل اظهار کرد که خطوط ریلی اسراییل یک هدف خوب و بزرگ برای حملات سایبری است و کار دشواری به نظر نمی‌ رسد.

خرداد ۰۵