امنیت

تعداد مطالب مرتبط : 18

— نویسنده امیرحسین شمس

در این کنفرانس کارشناسان به بررسی مسائل مهمی در زمینه امنیت سایبری پرداختند.

— نویسنده امیرحسین شمس

هکر ها با نفوذ به سرور پردازش ابری تسلا، قصد استخراج غیر قانونی بیت کوین را داشته اند.

— نویسنده رضا محسنی

ظهور اینترنت و فضای سایبری عرصه تازه‌ای برای سیاست پدید آورده است.

— نویسنده امیرحسین شمس

زیرساختهای حیاتی و تاسیسات تولیدی مانند بخش های مرتبط با انرژی و حمل ونقل در سالهای اخیر بیشتر از گذشته قربانی حملات سایبری بوده اند.

— نویسنده امیرحسین شمس

زیرساختهای حیاتی و تاسیسات تولیدی مانند بخش های مرتبط با انرژی و حمل ونقل در سالهای اخیر بیشتر از گذشته قربانی حملات سایبری بوده اند.

— نویسنده امیرحسین شمس

بدافزاری جدید با سوء استفاده از برخی تجهیزات مانند تلویزیون هوشمند اقدام به استخراج بیت کوین می کند.

اسفند ۰۴