آسیب پذیری

تعداد مطالب مرتبط : 205

— نویسنده امیرحسین شمس

هکرها روشی تازه فرا گرفته اند که به وسیله آن، احراز هویت 2 مرحله ای را تحت الشعاع قرار می دهند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

‫مرکز ماهر نسبت به تشدید حملات باج‌افزاری از طریق پروتکل دسترسی راه دور(RDP) هشدار داد.‬

— نویسنده محمدحسین مظفریان

عدم اطمینان در مجموعه داده ها، باعث اختلال در رسیدن به اهداف و پیشرفت واقعی سازمان امنیت داخلی می شود. 

— نویسنده امیرحسین شمس

کارشناسان امنیتی 2 آسیب پذیری بحرانی در سامانه مدیریت محتوای دروپال (CVE-2018-7600 و CVE-2018-7602) کشف کردند.

— نویسنده امیرحسین شمس

2 نرم‌افزار «InduSoft» و «InTouch» تجهیزات صنعتی اشنایدر، آسیب‌پذیری خطرناک دارند.

— نویسنده امیرحسین شمس

با گذشت حدود یک ماه از آسیب پذیری بحرانی تجهیزات سیسکو که باعث بروز حمله سایبری گسترده ای به دیتاسنترها شد، مرکز ماهر، بار دیگر از آسیب پذیری بحرانی تجهیزات این شرکت خبر داده است.

خرداد ۰۵