اسفند ۰۳

مطالب بیشتر درباره آسیا

درآمد 120 میلیون دلاری یک شرکت اسرائیلی در دور دوم سرمایه‌گذاری
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵

درآمد 120 میلیون دلاری یک شرکت اسرائیلی در دور دوم سرمایه‌گذاری

یک شرکت اسرائیلی 120 میلیون دلار در دور دوم سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد.

هشدار محققان اسرائیلی در مورد حملات جدید سایبری
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵

هشدار محققان اسرائیلی در مورد حملات جدید سایبری

محققان اسرائیلی در مورد حملات جدید سایبری روی داده‌های مربوط به دی‌ان‌ای هشدار دادند.

فرضیه پخش ویروس کرونا با حمله سایبری
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵

فرضیه پخش ویروس کرونا با حمله سایبری

به گفته یکی از پیشگامان سرمایه‌گذاری در فناوری سایبری اسرائیل، حملات سایبری می تواند در بخش‌های دارویی نیز تاثیرات فراوانی داشته باشد.

کاربرد پلتفرم جدید امنیتی در مؤسسه تحقیقات ملی اسرائیل
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

کاربرد پلتفرم جدید امنیتی در مؤسسه تحقیقات ملی اسرائیل

مؤسسه تحقیقات ملی اسرائیل، شرکت «Pcysys» را برای خودکارسازی اعتبارسنجی امنیت سایبری برگزید.

ناتوانی اسرائیل در مسائل مهم امنیت سایبری
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

ناتوانی اسرائیل در مسائل مهم امنیت سایبری

به گفته کارشناسان، اسرائیل در مسائل جدی امنیت سایبری و تهدیدات مهم توانمند نبوده است.

برنامه جدید جنگی اسرائیل علیه ایران
سما سمیعیان ۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰

برنامه جدید جنگی اسرائیل علیه ایران

به گفته کارشناسان، جنگنده‌های مخفی «F-35I» و فناوری‌های بیشمار، طرح جدید جنگی اسرائیل علیه ایران است.